Střední škola v Bozoum – Lycée St. Augustine

Home  /  Co děláme  /  Projekty v Africe  /  Střední škola v Bozoum – Lycée St. Augustine

Vzdělání je klíčem k cestě z chudoby k ekonomické samostatnosti, ve Středoafrické republice se ale zajišťovat dětem kvalitní vzdělání dlouhodobě nedaří. Státní školství nefunguje. Ze státního rozpočtu nebyla postavena ani jedna škola. SIRIRI ve spolupráci s misionáři postavila v roce 2011 střední školu Lycée St. Augustine v Bozoum, která je jediná pro oblast velkou jako Morava. Od té doby spolufinancujeme její provoz. Ve školním roce 2014/15 školu opustí první maturanti.

Zrod projektu

Výuka tohoto druhého stupně (navazujícího na základní školu) začala misie v Bozoum poskytovat už dříve, prozatím v improvizovaných prostorách misie. Začátkem února 2011 odjeli dva zástupci SIRIRI na deset týdnů do středoafrického Bozoum postavit novou budovu školy, kde by bylo možné získávat vzdělání až do maturity. Podle projektu byla dokončena budova, kde je šest tříd, každá pro 40 žáků, laboratoř, knihovna, sborovna a ředitelna i počítačová učebna. Zápisky z období, kdy stavba vznikala, si můžete přečíst na blogu SIRIRI na blog.respekt.cz a na stránkách SIRIRI.

Průběh projektu

Žáci Lycée St. Augustine platí školné ve výši 30 euro na prvním stupni a 45 euro na druhém, což ale nepokrývá skutečné náklady. SIRIRI tedy financuje zbývající náklady částkou 8000 euro ročně. Jedná se především o platy učitelů z řad Středoafričanů, nákupy pomůcek a učebnic a další nezbytné výdaje. I když školu zřizuje katolická misie, na vyznání žáků se nebere ohled; chodí sem katolíci, protestanti, ale i muslimové.

Odpovědným za chod školy je italský misionář Aurelio Gazzera, který na místě působí již řadu let a školu dva roky vedl. Garantem projektu v ČR je Terezie Imlaufová, která v této škole učila ve školním roce 2008/2009. V Lycée St. Augustine učil také další český dobrovolník Vojtěch Bílý, a to v roce 2013/2014, tedy v době, kdy se v zemi rozhořel válečný konflikt.

Ve školním roce 2014/15 prvních 24 studentů absolvuje střední školu v Bozoum. Absolventy po dokončení studia čeká rozhodnutí mezi studiem vysoké školy nebo hledání pracovního místa, jejichž nabídka v okresním městě Bozoum je minimální. SIRIRI se proto rozhodla podpořit absolventy v začátcích podnikání projektem Start-up. Více o projektu Start-up najdete zde.

Náklady na studium jednoho žáka činí asi 2 100 Kč (83 euro) ročně.

Jak můžete pomoci?

Pokud chcete přispět na projekt Střední škola v Bozoum, zasílejte peníze na transparentní účet 636738/5500. Do zprávy pro příjemce dopište heslo „škola“.

Kde přesně projekt probíhá?


Zvětšit mapu