Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím e-shopu společnosti SIRIRI schraňujeme na bezpečném místě a využíváme jen pro potřeby komunikace okolo objednávky a (pokud uživatel projeví zájem) informování o činnosti SIRIRI.

Důvěry zákazníků i podporovatelů si vážíme, odpovídat na ní zodpovědným přístupem k ochraně soukromí je pro nás samozřejmost.

Politikou SIRIRI je otevřená komunikace o nakládání se získanými prostředky, proto jsou naše účty transparentní. Zvolíte-li platbu převodem, souhlasíte tím se zveřejněním příchozí platby na našem transparentním účtu 666646/5500