Knihy


Dvacetiletý Vojtěch Bílý strávil jeden školní rok jako učitel-dobrovolník na karmelitánské misii ve Středoafrické republice. Po jeho příjezdu zde vypukla občanská válka mezi muslimskými okupanty a původním křesťanským obyvatelstvem. Na Vojtovi tak náhle bylo s minimem prostředků a zkušeností vytvořit dětem v misijní škole ostrůvek bezpečí, konstruktivní práce a normality. Kniha je poutavou koláží rozhovorů mezi Vojtěchem Bílým a novinářkou Alenou Scheinostovou, které vznikly po jeho návratu, a autentických skypových a emailových komunikací a blogů z doby strávené uprostřed bouřlivých událostí.